لطفا برای دریافت تاریخ گرانتی ،شماره سریال دستگاه خود را در قسمت روبرو وارد کنید.

 
 

برای ثبت درخواست استفاده از گارانتی دستگاه خود ،لطفا شماره سریال دستگاه را وارد کنید .

 
 

شرایط گارانتی:

  • عدم وجود آثار ضربه، ضایعه فیزیکی و سوختگی قابل مشاهده در کالا
  • قرار داشتن در محدوده زمانی گارانتی بر اساس فاکتور
  • عدم دستخوردگی هولوگرام و سایر برچسب های گارانتی
  • دارا بودن شماره سريال و عدم مخدوش بودن آن
  • عدم وجود آثار دستکاری بر روي قطعه

تجهیزات پزشکی - آزمایشگاهی

تهیه و واردات تجهیزات پزشکی و لوازم مصرفی آزمایشگاهی

تعمیر و نگهداری دستگاه‌ها و قطعات الکترونیکی - مکانیکی

تجهیزات پزشکی-آزمایشگاهی01 تجهیزات پزشکی-آزمایشگاهی02 تجهیزات پزشکی-آزمایشگاهی03 تجهیزات پزشکی-آزمایشگاهی04 تجهیزات پزشکی-آزمایشگاهی05